“ Αν ο ήλιος μπαίνει μες στο σπίτι, μπαίνει και μέσα στην ψυχή σου.”

— Le Corbusier